Nadzieja to potężna życiodajna siła, z którą się rodzimy.

dr O. Carl Simonton

O mnie

Inka Weksler

Z psychoonkologią zetknęłam się w praktyce w 2003 r., uczestnicząc w sesji szkoleniowo-terapeutycznej prowadzonej przez dra Mariusza Wirgę, dyrektora ds. medycznych Onkologii Psychospołecznej w Instytucie Onkologii im. Malcoma Todda w Centrum Medycznym Long Beach, CA, USA. Od tego czasu psychoonkologia stała się moją pasją i przewartościowała wcześniejszą filozofię życia, a pracę zawodową wypełniła pomoc psychologiczna osobom z diagnozą onkologiczną oraz ich bliskim. Wiedza i umiejętności zdobywane na sesjach szkoleniowo-terapeutycznych, możliwość wymiany doświadczeń, praca pod superwizją stały się fundamentem własnego warsztatu terapeutycznego.

Inka Weksler

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w psychoonkologii

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, podyplomowych studiów „Główne problemy współczesnej cywilizacji” na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Pomocy Psychologicznej i Letnich Szkół Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłam liczne szkolenia, m.in. w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam kurs II stopnia w teorii i praktyce Racjonalnej Terapii Zachowania (podstawa Terapii Simontonowskiej) oraz siedem szkoleń psychoonkologicznych, prowadzonych przez dr Mariusza Wirgę, podczas których pracę terapeutyczną z Pacjentami prowadzę pod superwizją. Posiadam międzynarodowy certyfikat Terapii Simontonowskiej (2004 r.).

W 2008 r. utworzyłam w Kamiennej Górze pierwszą na Dolnym Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce Poradnię Psychoonkologiczną (w 2016 r. zmiana nazwy na Ośrodek Pomocy Psychoonkologicznej).

Nieustannie podnoszę kompetencje zawodowe, uczestnicząc m.in. w międzynarodowych konferencjach medycznych; na kongresie onkologicznym w 2010r. we Wrocławiu wystąpiłam z tematem „Psychologiczny wymiar raka i jego znaczenie dla jakości życia osób z diagnozą onkologiczną.” Jestem autorką i realizatorką programów psychoedukacyjnych i psychoonkologicznych. W lokalnej telewizji kablowej prowadzę autorski program „Rak – wyrok czy wyzwanie?”. W miesięczniku „VITA” ukazał się cykl moich artykułów „Siła, która może pokonać raka”. Dwukrotnie byłam gościem programu „Pytanie na śniadanie”, TVN i TVN Fakty, TOKFM; reportaże o mojej pracy ukazywały się m.in. w Gazecie Wyborczej, w tygodnikach i telewizjach lokalnych.

Byłam inicjatorką utworzenia w 2009 r. Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie”. Jestem pomysłodawczynią i organizatorką konferencji psychoonkologicznych, aukcji dobroczynnych, realizatorką szkoleń w obszarze redukcji stresu i komunikacji dla personelu medycznego, autorką programów terapeutycznych i realizatorką psychoonkologicznych sesji warsztatowych dla osób z diagnozą onkologiczną i ich bliskich.

Za standard w dziedzinie onkologii uważam profesjonalną pomoc psychoonkologiczną dla chorych i ich bliskich niosącą wiedzę i emocjonalne wsparcie.

Credo

Choroba nowotworowa jest dla człowieka doświadczeniem nie tylko biologicznym, ale i egzystencjalnym - na poziomie mentalnym, emocjonalnym, duchowym. Dla większości osób to najtrudniejsze ze wszystkich doświadczeń. Często towarzyszy mu poczucie winy, osamotnienia, bezradności, lęku, przerażenia, beznadziei, rozpaczy. Porządek dnia, plany, marzenia - wszystko to, czemu dotąd nadawane było znaczenie, rozpada się w sekundach, traci wartość. Po usłyszeniu diagnozy, w głowie często zderzają się dwa pytania: „Dlaczego właśnie ja?” i „Za co ta kara?”

Trudnej próbie poddane zostają fundamentalne przekonania o zdrowiu i chorobie, o sensie życia, umieraniu i śmierci; o Bogu i naturze; o ludziach i własnej osobie. Rak najczęściej utożsamiany jest z wyrokiem śmierci.

Leczenie onkologiczne skierowane jest na sferę cielesną człowieka, podczas gdy człowiek jest psychofizyczną jednością i myśli, emocje, zachowania mają wpływ na stan zdrowia i odporność. Dlatego właśnie tak ważna jest szybka pomoc psychologiczna i emocjonalne wsparcie tuż po usłyszeniu diagnozy, aby zapobiec niszczycielskiemu działaniu hormonów stresu, podnieść poziom sił witalnych, pomóc organizmowi w mobilizacji przed stojącym trudnym zadaniem, jakim jest stawienie czoła chorobie i poradzenie sobie z agresywnym leczeniem onkologicznym. Aby przekonać się, że mimo choroby i licznych dolegliwości, można znośnie, a nawet satysfakcjonująco przeżywać każdy dzień.

Pracuję w nurcie Terapii Simontonowskiej, wykorzystując najnowsze doniesienia z dziedziny psychoneuroimmunologii i psychoimmunologii. Moja stale uzupełniana wiedza oraz wieloletnie doświadczenia wynoszone z terapii osób z diagnozą onkologiczną i ich bliskich potwierdzają tezę o psychofizycznej jedności i indywidualności każdego człowieka.

Stąd credo mojej pracy terapeutycznej:

Współtowarzysząc Pacjentowi podążam za nim, respektując jego ograniczenia (intelektualne, fizyczne, emocjonalne, duchowe), zapewniając mu przestrzeń dla emocji i wspólnie poszukując narzędzi, metod i rozwiązań, które on sam uzna dla siebie za zdrowe, z którymi będzie się czuł dobrze. Każda droga do zdrowia jest inna, a celem terapii jest odnalezienie tej drogi.

Terapia Simontonowska

Pionier psychoonkologii, dr Carl Simonton, amerykański onkolog-radioterapeuta, przez blisko czterdzieści lat zajmował się interwencjami psychoterapeutycznymi u pacjentów chorych na raka i ich bliskich oraz prowadził badania nad psychobiologicznymi uwarunkowaniami procesów zdrowienia. Pod koniec lat 60. dr Simonton zauważył, że chorzy na raka nie współpracowali z nowym i obiecującym programem radioterapeutycznym. Okazało się, że główną przyczyną było poczucie beznadziei u chorych. Dr Simonton włączył wówczas do pracy psychoterapeutycznej wyobraźnię jako metodę motywacyjną, stosowaną do tej pory z powodzeniem w zarządzaniu i biznesie. Gdy po raz pierwszy wykorzystał wyobraźnię u swojego pacjenta z bardzo zaawansowanym rakiem krtani, rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania: nowotwór złośliwy cofnął się w krótkim czasie, a pacjent nie miał najmniejszych objawów ubocznych naświetlań i odzyskał pełne zdrowie.

Dziś Terapia Simontonowska, poznawczo-behawioralny model psychoterapii, stawia sobie za cel poprawę jakości życia w chorobie nowotworowej poprzez lepsze emocjonalne funkcjonowanie pacjenta i osób wspierających, wzrost zaangażowania chorego w proces leczenia, poprawę komunikacji z otoczeniem. Stosowana jest jako uzupełnienie standardowego leczenia onkologicznego w Stanach Zjednoczonych, Japonii, krajach Ameryki Południowej i licznych krajach Europy.

Dr Mariusz Wirga: „To praktyczny, wewnętrznie spójny program interwencji psychoonkologicznej.”

Wybrane tezy Terapii Simontonowskiej, które są podstawą mojej pracy terapeutycznej:

 • Źródłem emocjonalnego/duchowego cierpienia są niezdrowe przekonania.
 • Ból emocjonalny/duchowy, wywołany przekonaniami o faktach (lub ich antycypacją), a nie faktami, jest największą przeszkodą w procesie leczenia, w poprawie samopoczucia chorego, ale również w odczuwaniu sensu życia, radości, wewnętrznego spokoju.
 • W pracy nad zmianą niezdrowych przekonań stosujemy „Pięć zasad zdrowego myślenia” (z Racjonalnej Terapii Zachowania M. Maultsby'ego).
 • Na przebieg procesu nowotworowego wpływa także sposób, w jaki radzimy sobie z cierpieniem emocjonalnym/duchowym.
 • Naturalnym stanem jest zdrowie, nie choroba. Powrót do zdrowia jest możliwy niezależnie od tego, jak bardzo ciężko chory jest człowiek. Jest to powrót do naszej natury, do stanu równowagi między ciałem, psychiką, umysłem, duchowością. Źródłem wewnętrznej harmonii, spokoju umysłu są zdrowe przekonania dotyczące natury człowieka, wszechświata, Boga, życia i śmierci, zdrowia i choroby, celu i sensu życia.
 • Organizm ludzki ma naturalną zdolność do samoleczenia i wyzdrowienia z choroby nowotworowej. Nowotwór składa się z niepełnowartościowych komórek, których podział wymknął się spod kontroli.
 • Medycyna potrafi pomóc organizmowi wyzdrowieć.
 • W procesie leczenia planujemy powrót do zdrowia, ale jesteśmy przygotowani na śmierć, której nadejście nie zależy od nas.
 • Ruch, zabawa, śmiech i doświadczanie radości wpływają na wzrost poziomu sił witalnych i stymulują proces zdrowienia.

Oferta

W terapii indywidualnej i pary pracujemy nad zmianą niezdrowych przekonań, komunikacją z bliskimi i z personelem medycznym, ustalamy indywidualne zasady odżywiania, uczymy się korzystać z własnych zasobów (emocjonalnych, energetycznych, duchowych, intelektualnych), opracowujemy plan zdrowienia. Skupiamy się na chwili obecnej, praktykując świadomy oddech i techniki relaksacyjne. Stres związany z chorobą traci swoją siłę, lęk przed umieraniem i śmiercią przestaje paraliżować, umacnia się nadzieja i wiara w skuteczność leczenia i w siły własnego organizmu. Pojawia się wewnętrzny spokój, niezwykle ważny podczas leczenia. Poprawia się jakość snu, a życie, mimo zmagań z chorobą, nabiera nowego sensu.

Zakres oferty:

 • terapia indywidualna osoby z diagnozą onkologiczną
 • terapia indywidualna osoby wspierającej
 • terapia pary
 • konsultacje
 • warsztaty psychoonkologiczne
 • treningi relaksacyjne

Cennik usług

 • sesja terapii indywidualnej osoby z diagnozą onkologiczną lub osoby wspierającej – 80 zł
 • sesja terapii pary (osoba z diagnozą i osoba wspierająca) – 110 zł
 • konsultacja terapeutyczna – 100 zł
 • warsztaty terapeutyczne – odpłatność uzależniona jest od czasu trwania zajęć oraz miejsca pobytu
 • treningi relaksacyjne – 120 zł (karnet miesięczny/4 zajęcia), dla Pacjentów Gabinetu – 80 zł

Kontakt

Rejestracja:

+48 604 255 591 | poniedziałek-piątek w godz. 10:00-20:00

inka.weksler@psychoonkolog.wroclaw.pl

Wrocław, ul. Na Grobli 16 a, lokal 002 (miejsca parkingowe przy chodniku)